Contact

Quý khách có nhu cầu liên hệ quảng cáo hoặc bất cứ nhu cầu hợp tác nào khác xin liên hệ theo contact bên dưới.

Nguyen Ngo Thien Phu  (Mr)
--------------------------------------
Cell     : 0909.58.34.59
Skype : nn.thienphu