Nhà Phố Ehome 4


Cuối năm 2013 tôi đã mua được ngôi nhà đầu tiên trong đời. Nhớ hồi mới lên đây ở, khu Nhà Phố Vườn Ehome 4 còn ít dân cư lắm, công trình xây dựng còn nhiều lắm. Giờ đây nơi này đã thành một khu dân cư khang trang. Cám ơn đời đã cho tôi có đủ nhân duyên mua được ngôi nhà đáng sống nơi này.
Thanks For Watching.

Ehome 4 Bắc Sài Gòn 15/8/2016
No comments :

No comments :

Post a Comment